Reprezentant ČSSR, účastník pretekov mieru a zároveň nositeľ žltého trička 9 etáp na týchto pretekoch.